สินค้า

สินค้า

อะคริลิค ไทยแลนด์


อะคริลิค สี

สีมาตฐานของอะคริลิคมีประมาณ 53-63 สี แล้วแต่ยี่ห้อและผู้ผลิต อะคริลิคที่เบอร์เดียวกันแต่ต่างยี่ห้อดูโดยรวมเหมิอนกันแต่สีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย ถ้าจะให้สีเหมือนกันควรใช้อะคริลิคยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด