สินค้า

สินค้า

อะคริลิค ไทยแลนด์


นํ้ายาติดสติ๊กเกอร์

วิธีใช้นํ้ายาติดสติ๊กเกอร์............................................................................... นํ้ายา 1 ส่วน นํ้าสะอาด 20 ส่วน ฉีดพ่นบนพื้นวัสดุที่จะติดให้ชุ่ม ใช้ที่รีด รีดไล่นํ้ายาให้แห้ง นํ้ายานี้ไม่มีส่วนผสมสารแอมโมเนีย