สินค้า

สินค้า

อะคริลิค ไทยแลนด์


นํ้ายาลบคราบกาว สูตร 2

ขจัดคราบสติ๊กเกอร์ ฉีด หรือ ทา ลงบริเวณที่มีคราบกาวติด ทิ้งไว้เพื่อให้กาวละลาย ขูดลอกคราบกาวออก แล้วเช็ดทําความสะอาด................. เหมาะกับพลาสติกบางชนิด ใช้สําหรับคราบกาวใหม่ที่ยังไม่แข็งตัว