สินค้า

สินค้า

อะคริลิค ไทยแลนด์


นํ้ายาลบคราบกาว สูตร 3

ขจัดคราบสติ๊กเกอร์ ฉีด หรือ ทา นํ้ายาลงบริเวณที่มีคราบกาวติด ทิ้งไว้เพื่อให้กาวละลาย ขูดลอกคราบกาวออก แล้วเช็ดทําความสะอาด......... เหมาะกับพลาสติกบางชนิด ใช้สําหรับคราบกาวใหม่ที่ยังไม่แข็งตัว ไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์....................................................................... ใช้ได้กับรถยนต์ และพลาสติก ไม้ทําลายเนื้อสีของรถบนต์