สินค้า

สินค้า

อะคริลิค ไทยแลนด์


ท่อกลวงอะคริลิค

>ความยาวท่ออะคริลิค มีความยาว 1เมตร และ 2 เมตร______________________________________________________________________ >ความหนาท่ออะคริลิค หนา 1มม. หนา 2 มม. หนา 3 มม. และหนา 5 มม.____________________________________________________ >เส้นผ่าศูนย์กลาง มีตั้งแต่ (หน่วยเป็น มม.) _6,8,10,12,15,20,25,30,35,36,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,250,300,400,500